3. nivo (turniri klubova)

DRZAVNO NOVI BANOVCI 2007 MALE GRUPE

2. nivo (nacionalni tur.)

EVROPSKI PRVACI ZA 2006PRVACI SVETA U HIP HOPu

1. nivo (medjun. tur.)